SwingBench cz.1 : Konfiguracja

Program SwingBench służy do testowania wydajności bazy Oracle. Aby go uruchomić na serwerze konieczna jest instalacja JAVY:

yum install java

Ze strony SwingBench’a (http://dominicgiles.com/downloads.html) ściagamy plik SwingBench 2.6 (swingbench261040.zip). Kopijemy go na nasze serwer bazodanowy i tam rozpakowujemy go.

Aby przeprowadzić testy wydajności bazy Oracle za pomocą oprogramowania SwingBench należy przygotować kilka schematów. Służą do tego odpowiednie instalatory umieszczone w folderze ../swingbench/bin (na serwerach z systemem Linux) i ../swingbench/winbin (na systemie Windows).

Schemat ORDER ENTRY (OE)

Aby uruchomić instalatora schematu OE w systemie Linux przechodzimy do folderu ../swingbench/bin
Tam uruchamiamy Oracle Entry Install Wizard, który przygotuje dla nas specjalne schematy i obiekty na których będą przeprowadzane testy.

./oewizard

Pojawia się instalator

Wciskamy NEXT

Wybieramy wersję 2.0 (rekomendowaną) i wciskamy NEXT

Jeśli chcemy utworzyć schematy, tabele itd wciskamy pierwszą opcję i NEXT

W ścieżce wpisujemy //localhost:1521/orcl.localdomain (spisane ze statusu listenera). Wpisujemy hasło dla użytkownika SYS i wciskamy NEXT

Tworzymy tu użytkownika SOE z hasłem soe. Podajemy ścieżkę do plików bazodanowych gdzie będzie plik tablespace SOE (/ORACLE/app/oracle/oradata/soe01.dbf).

Tu w sumie nic nie zmieniamy. Wciskamy NEXT

A tu coś ustawiamy ale jeszcze nie doszedłem co 🙂 Na dole jest podany rozmiar tablespace SOE, który powstanie w naszej bazie (3.2GB). Jest też informacja że jest wymagany rozmiar TEMPa na poziomie 0,6GB. Jeśli ustawimy inną wartość to parametry tablespace i pamięci się zmienią. Jeśli ustawimy np 10GB rozmiar tablespace będzie równy 32GB, a wymagana pamięć 6GB. Wciskamy NEXT

Tu ustawiamy paralelizm. Domyślnie ustawiany jest na poziomie równym dwukrotnej liczbie procesorów (8 procesorów – pararelizm = 16). Wciskamy NEXT.

Jeśli wcześniej ustawiliśmy zbyt duże ustawienia otrzymamy ostrzeżenie o zbyt małym TEMP’ie i o tym że indeksy mogą się nie utworzyć. Potwierdzamy YES

Następuje proces tworzenia schematu SOE i jego obiektów

W oknie pokazuje postęp wykonanych prac.

Kolejne zadania są pokazywane w oknie logu.

Uwaga. Podczas budowania schematów serwer może być dość mocno obciążony.

W oknie głównym też jest informacja o procentowym wykonaniu instalacji.

Po zakończeniu pojawi się okno z podsumowaniem. U góry okna powinna być informacja o poprawnym zakończeniu zadania. Schemat OE jest gotowy.

Możemy go sprawdzić logując się do SQLPLUS’a:

SQL> connect soe/soe
SQL> show user

USER is "SOE"

SQL> set linesize 100
SQL> set pagesize 200
SQL> col TABLE_NAME format a30
SQL> select * from cat where TABLE_TYPE='TABLE';

TABLE_NAME TABLE_TYPE
------------------------- -----------
CUSTOMERS       TABLE
ADDRESSES       TABLE
CARD_DETAILS     TABLE
WAREHOUSES      TABLE
ORDER_ITEMS      TABLE
ORDERS        TABLE
INVENTORIES      TABLE
PRODUCT_INFORMATION  TABLE
LOGON         TABLE
PRODUCT_DESCRIPTIONS TABLE
ORDERENTRY_METADATA  TABLE

11 rows selected.

Za pomocą polecenie „select count(*) from nazwa_tabeli” sprawdzamy ilość wprowadzonych wierszy:

TABLE_NAME         ILOSC_WIERSZY
------------------------ ------------------
CUSTOMERS         1012012 wierszy
ADDRESSES         1512017 wierszy
CARD_DETAILS        1512012 wierszy
WAREHOUSES          1000 wierszy
ORDER_ITEMS        4384219 wierszy
ORDERS           1462369 wierszy
INVENTORIES         897672 wierszy
PRODUCT_INFORMATION      1000 wierszy
LOGON           2426884 wierszy
PRODUCT_DESCRIPTIONS     1000 wierszy

Schemat SALES HISTORY (SH)

następnym krokiem będzie utworzenie schematu SH. Wykonujemy go analogicznie jak schemat OE.
Uruchamiamy instalatora :

./shwizard

Sprawdzamy utworzone tabele:
SQL> connect sh/sh
SQL> show user

USER is "SH"

SQL> select * from cat where TABLE_TYPE='TABLE';

  TABLE_NAME      TABLE_TYPE
------------------------- -----------
CHANNELS           TABLE
COUNTRIES           TABLE
CUSTOMERS           TABLE
PROMOTIONS          TABLE
PRODUCTS           TABLE
SUPPLEMENTARY_DEMOGRAPHICS  TABLE
SALES             TABLE
TIMES             TABLE

8 rows selected.

  TABLE_NAME          ILOSC_WIERSZY
---------------------------- ---------------------
CHANNELS               0 wierszy
COUNTRIES              0 wierszy
CUSTOMERS           1626064 wierszy
PROMOTIONS             400 wierszy
PRODUCTS               0 wierszy
SUPPLEMENTARY_DEMOGRAPHICS   1493184 wierszy
SALES             14728759 wierszy

Schemat Calling Circle Benchmark (CC)

Trzeci schemat instalujemy podobnie

./ccwizard

Instalujemy go analogicznie jak poprzednie.

Niestety tu coś poszło nie tak, bo tabele zostały utworzone, ale nic do nich nie zostało zapisane. 🙁

Po krótkiej analizie wyszło że utworzony user nie ma wystarczającej ilości uprawnień do zapisu do przestrzeni CCDATA oraz po utworzeniu nie ma ustawionej tej przestrzeni jako domyślnej. Należy przygotować odpowiedni skrypt tworzący użytkownika CC z odpowiednimi uprawnieniami i uruchomić go tuż przed końcowym zatwierdzeniem instalatora.

Wszystko się wykonuje poprawnie ale wyświetla podsumowania tak jak w przypadku schematów SOE i SH.

Ilość zapisanych wierszy w tabelach usera CC:

TABLE_NAME    ILOSC_WIERSZY
-------------- ----------------
PACKAGESLOTS      100
PACKAGECLIS    10000000
DIALCODES       1002
CUSTCLIS      1000000
CUSTACCOUNTS    1000000
CC_PARAMS        1
CALLPACKAGES      10

TPCDSLIKE

Następnym krokiem będzie stworzenie schematu TPCDSLIKE. Wykonujemy to analogicznie jak poprzednie schematy. Tym razem tylko ustawimy paralelizm na 2 co znacznie przyspieszyło proces tworzenia schematu i zmniejszyło w tym czasie obciążenie serwera.

Uruchamiamy instalator:

./tpcdswizard

Sprawdzamy utworzony schemat

SQL> connect tpcdslike/tpcdslike
SQL> set linesize 100
SQL> set pagesize 200
SQL> col TABLE_NAME format a30
SQL> select * from cat where TABLE_TYPE='TABLE';

TABLE_NAME           TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
CALL_CENTER          TABLE
CATALOG_PAGE          TABLE
CATALOG_RETURNS        TABLE
CATALOG_SALES         TABLE
CUSTOMER            TABLE
CUSTOMER_ADDRESS        TABLE
CUSTOMER_DEMOGRAPHICS     TABLE
DATE_DIM            TABLE
HOUSEHOLD_DEMOGRAPHICS     TABLE
INCOME_BAND          TABLE
INVENTORY           TABLE
ITEM              TABLE
PROMOTION           TABLE
REASON             TABLE
SHIP_MODE           TABLE
STORE             TABLE
STORE_RETURNS         TABLE
STORE_SALES          TABLE
TIME_DIM            TABLE
WAREHOUSE           TABLE
WEB_PAGE            TABLE
WEB_RETURNS          TABLE
WEB_SALES           TABLE
WEB_SITE            TABLE

24 rows selected.

Korzystając z count(*) sprawdzamy ilość wpisów w tabelach:

SQL> connect tpcdslike/tpcdslike
SQL> set linesize 100
SQL> set pagesize 200
SQL> col TABLE_NAME format a30
SQL> select * from cat where TABLE_TYPE='TABLE';

TABLE_NAME           TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
CALL_CENTER          TABLE
CATALOG_PAGE          TABLE
CATALOG_RETURNS        TABLE
CATALOG_SALES         TABLE
CUSTOMER            TABLE
CUSTOMER_ADDRESS        TABLE
CUSTOMER_DEMOGRAPHICS     TABLE
DATE_DIM            TABLE
HOUSEHOLD_DEMOGRAPHICS     TABLE
INCOME_BAND          TABLE
INVENTORY           TABLE
ITEM              TABLE
PROMOTION           TABLE
REASON             TABLE
SHIP_MODE           TABLE
STORE             TABLE
STORE_RETURNS         TABLE
STORE_SALES          TABLE
TIME_DIM            TABLE
WAREHOUSE           TABLE
WEB_PAGE            TABLE
WEB_RETURNS          TABLE
WEB_SALES           TABLE
WEB_SITE            TABLE

24 rows selected.

Następnym krokiem będzie uruchomienie SwingBench’a i podpięcie się do bazy…

cdn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle, SwingBench i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz