JOIN czyli jak połączyć kilka tabel

Funkcja złączenia JOIN pozwala na wyświetlenie danych dwóch lub więcej tabel wzajemnie ze sobą powiązanych.

Aby zrozumieć zawiłości funkcji JOIN przygotujemy sobie dwie tabele:

create table tabela_pl (cyfra int,nazwa varchar(50));
create table tabela_en (number int,name varchar(50));

Wrzucamy do nich kilka wierszy (do pierwszej słowa polskie do drugiej angielskie)
insert into tabela_pl values(1,'jeden');
insert into tabela_pl values(2,'dwa');
insert into tabela_pl values(3,'trzy');
insert into tabela_pl values(4,'cztery');

lub w jednej linii
insert into tabela_pl values(1,'jeden'),(2,'dwa'),(3,'trzy'),(4,'cztery');
(4 row(s) affected)

i druga tabela
insert into tabela_en values(1,'one'),(2,'two'),(5,'five'),(7,'seven');
(4 row(s) affected)

Wyświetlimy najpierw pierwszą tabelę
SQL> select liczba, nazwa from tabela_pl

cyfra    nazwa
----------- --------------------------
1      jeden
2      dwa
3      trzy
4      cztery

(4 row(s) affected)

SQL> select number, name from tabela_en

number   name
----------- --------------------------------------------------
1      one
2      two
5      five
7      seven

(4 row(s) affected)

CROSS JOIN #############################################

Iloczyn kartezjański czyli kombinacja każdej wartości z pierwszej tabeli i drugiej tabeli wyświetla polecenie:

SELECT * FROM tabela_pl CROSS JOIN tabela_en

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden         1      one
2      dwa          1      one
3      trzy         1      one
4      cztery        1      one
1      jeden         2      two
2      dwa          2      two
3      trzy         2      two
4      cztery        2      two
1      jeden         5      five
2      dwa          5      five
3      trzy         5      five
4      cztery        5      five
1      jeden         7      seven
2      dwa          7      seven
3      trzy         7      seven
4      cztery        7      seven

(16 row(s) affected)

(INNER) JOIN ###########################################

Zwraca wspólne dane pierwszej (nazwa) i drugiej tabeli (name) powiązane wspólną kolumną (numer=number).
Wyświetlane są tylko wiersze które występują w jednej i drugiej tabeli.

SELECT * FROM tabela_pl, tabela_en WHERE tabela_pl.cyfra=tabela_en.number;

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden          1      one
2      dwa           2      two

(2 row(s) affected)

Taki sam wynik zwróci nam polecenie JOIN (nie ma potrzeby wpisywać polecenie INNER):

SELECT * FROM tabela_pl INNER JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number
lub
SELECT * FROM tabela_pl JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number;

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden          1      one
2      dwa           2      two

(2 row(s) affected)

LEFT (OUTER) JOIN ######################################

Wyświetla dane z lewej tabeli (tabela_pl) wiążąc ją z tabelą prawą (tabela_en) wspólną kolumną (numer=number)

SELECT * FROM tabela_pl LEFT OUTER JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number;
lub
SELECT * FROM tabela_pl LEFT JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number;

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden         1      one
2      dwa          2      two
3      trzy         NULL    NULL
4      cztery        NULL    NULL

(4 row(s) affected)

RIGHT (OUTER) JOIN #####################################

Wyświetla dane z prawej tabeli (tabela_en) wiążąc ją z tabelą lewą (tabela_en) wspólną kolumną (numer=number)

SELECT * FROM tabela_pl RIGHT OUTER JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number
lub
SELECT * FROM tabela_pl RIGHT JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden        1      one
2      dwa         2      two
NULL    NULL         5      five
NULL    NULL         7      seven

(4 row(s) affected)

FULL (OUTER) JOIN ######################################

Wyświetla dane z prawej tabeli (tabela_en) i tabeli lewej lewą (tabela_en) wiążąc wspólną kolumną (numer=number)

SELECT * FROM tabela_pl FULL OUTER JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number
lub
SELECT * FROM tabela_pl FULL JOIN tabela_en On tabela_pl.cyfra=tabela_en.number

cyfra    nazwa         number   name
----------- ----------------- ----------- -----------------------
1      jeden         1      one
2      dwa          2      two
3      trzy         NULL    NULL
4      cztery        NULL    NULL
NULL    NULL         5      five
NULL    NULL         7      seven

(6 row(s) affected)

Ten wpis został opublikowany w kategorii TSQL i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz