Tworzenie bazy SAMPLE w Oracle 12

Tworzenie bazy SAMPLE w bazie danych Oracle 12.0.1 jest dość łatwe do wykonania. Można utworzyć schematy pojedynczo zgodnie z informacją ze strony https://docs.oracle.com/database/121/COMSC/installation.htm#COMSC001
Lepiej jest jednak utworzyć je jednym poleceniem.

Po utworzeniu instancji i sprawdzeniu że baza działa kopiujemy na serwer paczkę instalacyjną Oracla EXAMPLES (linuxamd64_12102_examples.zip)

Logujemy się do serwer i rozpakowujemy paczkę

unzip linuxamd64_12102_examples.zip

Następnie uruchamiamy program runINstaller znajdujący się w rozpakowanym folderze EXAMPLES.

W wyniku instalacji w folderze $ORACLE_HOME/demo/schema czyli /home/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema pojawią się skrypty pozwalające na instalację przykładowych tabel. Do tego służy skrypt MKSAMPLE.SQL

Przed instalacją znajduja się tam pliki ale nie wszytskie 🙁

[oracle@localhost schema]$ ls

bus_intelligence human_resources mk_dir.sql     mk_dir.sql.sbs order_entry  sted_mkplug.sql.dbl
drop_sch.sql   log       mk_dir.sql.ouibak mkplug.sql   sales_history

Po instalacji jest już ich znacznie więcej:

[oracle@localhost schema]$ ls

bus_intelligence info_exchange mk_dir.sql.ouibak  mksample.sql   mkverify.sql  README.txt   sted_mkplug.sql.dbl
drop_sch.sql   log      mk_dir.sql.ouibak.1 mksample.sql.sbs order_entry  sales_history
human_resources  mk_dir.sql   mkplug.sql      mkunplug.sql   product_media shipping

W pliku READ.ME znajdują się informacje na temat skryptów i parametrów jakie trzeba wcześniej ustawić czyli
default tablespace: EXAMPLE
temporary tablespace: TEMP
log file directory: $ORACLE_HOME/demo/schema/log

Składnia skryptu MKSAMPLE.SQL do tworzenia schematów testowych :

SQL> @?/demo/schema/mksample [SYSTEM_password] [SYS_password]
[HR_password] [OE_password] [PM_password] [IX_password]
[SH_password] [BI_password] EXAMPLE TEMP
$ORACLE_HOME/demo/schema/log/

Czyli przykładowo:
SQL> @mksample.sql oracle oracle oracle oracle oracle oracle oracle oracle EXAMPLE TEMP $ORACLE_HOME/demo/schema/log/

Następuje dość długi proces tworzenia schematów. Po ich zakończeniu mamy gotowe tabele zapełnione danymi.
Zostaną założone schematy:
– HR human_resources (skrypt do tworznia schematu hr_main.sql oraz hr_drop.sql do usuwania obiektów bez usuwania usera HR).
– OE order_entry (skrypt do tworznia schematu oe_main.sql oraz oe_drop.sql do usuwania obiektów bez usuwania usera OE).
– PM product_media (skrypt do tworznia schematu pm_main.sql oraz pm_drop.sql do usuwania obiektów bez usuwania usera PM).
– IX info_exchange (skrypt do tworznia schematu ix_main.sql oraz dix_v3.sql do usuwania obiektów bez usuwania usera IX).
– SH sales_history (skrypt do tworznia schematu sh_main.sql oraz sh_drop.sql do usuwania obiektów bez usuwania usera SH)
– BI bus_intelligence (skrypt bi_main.sql do tworzenie usera BI oraz nadania uprawnień SELECT dla obiektów schamtu OE i SH).

Wszelkie logi z instalacji znajdują się w podanym folderze
$ORACLE_HOME/demo/schema/log/
Podsumowanie znajduję się m.in. w pliku mkverify_v3.log

Możemy sprawdzić utworzone obiekty zapytaniem wpisując odpowiednia nazwę schematu:

SQL> col object_name format a30
SQL> select object_name, object_type, owner from dba_objects where owner like 'HR';

OBJECT_NAME          OBJECT_TYPE       OWNER
------------------------------ ----------------------- ---------------
REGIONS            TABLE          HR
REG_ID_PK           INDEX          HR
COUNTRIES           TABLE          HR
COUNTRY_C_ID_PK        INDEX          HR
LOCATIONS           TABLE          HR
. . .
LOC_COUNTRY_IX         INDEX          HR
SECURE_DML           PROCEDURE        HR
SECURE_EMPLOYEES        TRIGGER         HR
ADD_JOB_HISTORY        PROCEDURE        HR
UPDATE_JOB_HISTORY       TRIGGER         HR

34 rows selected.

Lub sprawdzić tabelę utworzonego schematu np HR

SQL> select * from hr.employees;

EMPLOYEE_ID FIRST_NAME      LAST_NAME         EMAIL           PHONE_NUMBER     HIRE_DATE JOB_ID     SALARY COMMISSION_PCT MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
----------- -------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------- --------- ---------- ---------- -------------- ---------- -------------
    100 Steven        King           SKING           515.123.4567     17-JUN-03 AD_PRES     24000          90
    101 Neena        Kochhar          NKOCHHAR         515.123.4568     21-SEP-05 AD_VP      17000      100       90
    102 Lex         De Haan          LDEHAAN          515.123.4569     13-JAN-01 AD_VP      17000      100       90
    103 Alexander      Hunold          AHUNOLD          590.423.4567     03-JAN-06 IT_PROG     9000      102       60
. . .
    202 Pat         Fay            PFAY           603.123.6666     17-AUG-05 MK_REP      6000      201       20
    203 Susan        Mavris          SMAVRIS          515.123.7777     07-JUN-02 HR_REP      6500      101       40
    204 Hermann       Baer           HBAER           515.123.8888     07-JUN-02 PR_REP     10000      101       70
    205 Shelley       Higgins          SHIGGINS         515.123.8080     07-JUN-02 AC_MGR     12008      101      110
    206 William       Gietz           WGIETZ          515.123.8181     07-JUN-02 AC_ACCOUNT    8300      205      110

107 rows selected.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz