Power BI Dekstop (cz.4) – Automatyczne odświeżanie danych

PowerBI ogólnie działa w ten sposób że dane z bazy lub innego źródła są pobierane do PowerBI. Ich zmiana w źródle nie powoduje zmiany w raportach. Aby nasze raporty reagowały na zmiany wartości w tabelach należy wybrać źródło typu DirectQuery. Opcję ta jest dostępna przy konfiguracji źródła danych.

Na początek przygotujemy sobie prostą przykładową tabelę w naszej bazie PowerDB. Zawierać ona będzie pięć wierszy z identyfikatorem (ID) oraz wartością w przedziale 10-20.

USE [PowerDB]
GO

CREATE TABLE [dbo].[refreshDB](
[ID] [int] NULL,
[wartosc] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

INSERT INTO [dbo].[refreshDB]
([ID],[Wartosc])
VALUES
(1, 12),(2,14),(3,16),(4,13),(5,19)
GO

Sprawdzamy dane w naszej tabeli
select * from [dbo].[refreshDB]

ID     wartosc
----------- -----------
1      12
2      14
3      16
4      13
5      19

(5 rows affected)

Dane mamy już gotowe. Uruchamiamy PowerBI Desktop. Po uruchomieniu wybieramy GET DATA

Wybieramy bazę danych SQL Server Database

Wpisujemy nazwę naszego serwera SQL oraz nazwę bazy danych. Poniżej zaznaczamy że nasze połączenie będzie typu DirectQuery.

Wybieramy tabelę z naszymi danymi

Umieszczamy wykres w naszym reporcie.

Analogicznie jak to było w poprzednim artykule o tworzeniu raportów, przenosimy nazwy kolumn (ID, Wartość) do odpowiednich pól właściwości naszego wykresu (Axis, Value). Na wykresie pojawiają się nasze dane.

Teraz musimy ustawić częstotliwość odświeżania danych w naszym wykresie. We właściwościach wykresu klikamy w ikonę wałka malarskiego 😉 Na samym dole jest opcja PAGE REFRESH. Włączamy opcję suwakiem, a następnie ustawiamy czas przykładowo na 15 sekund.

Podłączamy się za pomocą Management Studio do naszej bazy i zmieniamy dane dla ID=3

USE [PowerDB]
GO
UPDATE [dbo].[refreshDB]
SET [wartosc] = 40
WHERE ID = 3
GO

Po kilku sekundach nasz wykres automatycznie się zmieni.

Ten wpis został opublikowany w kategorii PowerBI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz