PowerBI Desktop (cz.3) – Pierwszy raport

W poprzedniej części opisu PowerBI Desktop stworzyliśmy bazę z tabelami zawierającymi przykładowe dane dotyczące sprzedaży firmy informatycznej posiadającej kilka oddziałów.
Dziś omówię jak stworzyć prosty raport przy pomocy którego będziemy mogli przeanalizować te dane.

Uruchamiamy PowerBI Desktop. Pojawia się ekran startowy.


Wybieramy GET DATA

PowerBI Dekstop podłączy się teraz do naszego źródła danych. Wybieramy go z listy. Wybieramy oczywiście MSSQL Server.

Mozemy również SQL-a wybrać z listy baz. Jak widać PowerBI obsługuje różne technologie.

Wpisujemy nazwę serwera oraz bazy z której chcemy zaimportować dane

Wybieramy tabele z których chcemy pobrać dane.

Dane są wczytywane z wybranych tabel w bazie.

Tabele zostały wczytane. Jak widać PowerBI znalazł i powiązał ze sobą odpowiednie kolumny (nazwę firmy)

Wybierając na lewej krawędzi okna środkową ikonkę możemy włączyć podgląd zaimportowanych tabel. Tabelę zmieniamy wybierając ja po prawej stronie ekranu w oknie FIELDS

Aby wyświetlić dane zapisane w kolumnie LOKALIZACJA w tabeli ITLOCATION jako dane adresowe należy zmienić ich kategorię danych.

Zaznaczamy kolumnę Lokalizacja i zmieniamy jej kategorię na ADDRESS


W tabeli ITSales też musimy zmienić format danych

Zmienimy format wyświetlanej daty z pierwszej kolumny DATOWNIK tabeli ITSALES

Format daty został zmieniony

Dane mamy gotowe. Pora na wyświetlenie ich w wykresach 🙂

Klikamy w drugi typ wykresu w oknie VISUALIZATIONS. Na ekranie głównym pojawi się pole (kafelek) wykresu.

Aby wyświetlić danych w tym wykresie należy odpowiednie nazwy kolumn z okna FIELDS (po prawej stronie ekranu) przenieść do odpowiednich pól we właściwościach wykresu

Do pola VALUES przeciągamy kolumnę WARTOŚĆ.
Jako że na osi X mają być wyświetlone nazwy firm przeciągamy do pola AXIS kolumnę FIRMA
Chcemy aby na wykresie były przedstawione ilości sprzedaży poszczególnych kategorii sprzętu informatycznego więc do okna LEGEND przenosimy kolumnę SPRZET_IT.
Na wykresie pojawiają się pierwsze wartości danych.

Umieścimy teraz drugi wykres (tym razem liniowy) przedstawiający wartość sprzedanych sprzętów informatycznych.

Do okienek AXIS i VALUES przenosimy odpowiednio kolumny DATOWNIK i WARTOSC

Na wykresie pojawi się kropka. Jest to powodem że dane są wyświetlane jako suma z całego roku („Wartość by year”).

Aby ujrzeć dane z poszczególnych miesięcy lub dni, należy kilkukrotnie nacisnąć ikonkę nad wykresem liniowym z dwoma strzałkami w dół.

Wyświetlanie danych zostało zmienione na „Wartość by day”

Klikając w pola górnego wykresu, będziemy obserwować zmieniający się dolny wykres przedstawiający wartości przedaży.

Umieszczamy kolejny element naszego raportu. Tym razem będzie to mapa na której przedstawimy lokalizację naszej firmy i jej obroty w postaci okręgu, którego wielkość będzie zależna od wartości sprzedaży. Klikamy w globus w zakładce VISUALIZATION.

Analogicznie jak w poprzednich wykresach umieszczamy odpowiednie kolumny w okienkach właściwości wykresu

Pojawi się mapa Polski z kręgami o różnej wielkości.

I oczywiście znowu możemy klikając w odpowiednie punkty na wykresach lub mapie wyświetlać i analizować dane dotyczące sprzedaży.

Dołożymy jeszcze dwa pola (kafelki) naszego raportu.

I znowu przeciągamy odpowiednie kolumny do pól właściwości wykresu.

W wykresie wyświetliła się nam pierwsza nazwa sprzętu z kolumny, jednak my chcielibyśmy aby wyświetlana była ilość danego sprzętu a nie jego nazwa.

Dlatego też musimy zmienić typ pola z First na Count (licznik)

Zmienialiśmy na „Count of SprzetIT” i wyświetliła się globalna ilość sprzedanego sprzętu (tyle jest wierszy w tabeli ITSales)

testujemy czy to się zmienia klikając w różne miejsca na wykresach. Dane się zmieniają.

Poniżej umieścimy jeszcze jeden ostatni kafelek (ten sam typ co poprzedni). Przenosimy odpowiednie kolumny do pól właściwości kafelka.

Wyświetlona jest wartość sprzedanych wszystkich sprzętów. I znowu możemy sprawdzić czy wartość się zmienia podczas wybierania równych punktów na wykresach.

Zmienimy teraz sposób wyświetlania danych w tym kafelku (żeby pozbyć się tych K na końcu wartości).

Opcje tego dotyczące znajdziemy klikając w „wałek malarski” i wybierając opcję Display Units

Zmieniamy AUTO na NONE.

Dane są wyświetlane prawidłowo tzn tak jak chcieliśmy 😉

Raport mamy ukończony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii PowerBI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz