WYSZUKIWANIE TABELI W BAZACH DANYCH

Aby wyszukać tabelę w bazach danych znajdujących się w naszej instancji możemy skorzystać z funkcji sys.sp_msforeachdb.

W warunku wpisujemy nazwę lub fragment jej nazwy :

USE master
EXEC sys.sp_msforeachdb
'SELECT ''?'' DatabaseName, Name FROM [?].sys.Tables WHERE Name LIKE ''%SHIPPERS%'''

 DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------

DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------
Northwind  Products

DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------

DatabaseName    Name
------------------ -------------------------------------------------
AdventureWorks2012 ProductCategory
AdventureWorks2012 ProductCostHistory
AdventureWorks2012 ProductDescription
AdventureWorks2012 ProductDocument
AdventureWorks2012 ProductInventory
AdventureWorks2012 ProductListPriceHistory
AdventureWorks2012 SpecialOfferProduct
AdventureWorks2012 ProductModel
AdventureWorks2012 ProductModelIllustration
AdventureWorks2012 ProductModelProductDescriptionCulture
AdventureWorks2012 ProductPhoto
AdventureWorks2012 ProductProductPhoto
AdventureWorks2012 ProductReview
AdventureWorks2012 ProductSubcategory
AdventureWorks2012 ProductVendor
AdventureWorks2012 Product

DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------

DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------

DatabaseName Name
------------------ -------------------------------------------------

Jak widać zwróciło nam wiele tabel zawierających słowo "Product"
Przykładowo jedną z nich jest tabela Porduct w bazie Northwind

select * from [Northwind].sys.Tables where Name LIKE '%Product%'

name           type_desc
----------------------------------------------------
Products         USER_TABLE

(1 row affected)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz