Baza SAMPLE w DB2

Instalując serwer bazodanowy DB2 otrzymujemy „gołą” instancję bazy danych. Można stworzyć samemu nową bazę i ją zapełnić ale lepiej skorzystać z opcji utworzenia bazy SAMPLE która tak jak w innych bazach danych służy to testowania i nauki. Dziś zajmę się tworzeniem takiej bazy.
Skoro już zainstalowaliśmy DB2 na serwerze, łączymy się do niego.

Następnie wydajemy polecenie któe spowoduje uruchomienie utworzenia bazy testowej SAMPLE

[db2inst4@vdb2bck ~]$ db2sampl

 Creating database "SAMPLE"...
 Connecting to database "SAMPLE"...
 Creating tables and data in schema "DB2INST4"...
 Creating tables with XML columns and XML data in schema "DB2INST4"...

 'db2sampl' processing complete.

Baza została utworzona. Możemy się do niej podłączyć:

[db2inst4@vdb2bck ~]$ db2 connect to SAMPLE

  Database Connection Information

 Database server    = DB2/LINUXX8664 9.7.6
 SQL authorization ID  = DB2INST4
 Local database alias  = SAMPLE

Utworzone zostało kilkadziesiąt tabel

[db2inst4@vdb2bck ~]$ db2 "SELECT tabname,TABSCHEMA, SUM(DATA_OBJECT_P_SIZE)+ SUM(INDEX_OBJECT_P_SIZE)+ SUM(LONG_OBJECT_P_SIZE)+ SUM(LOB_OBJECT_P_SIZE)+ SUM(XML_OBJECT_P_SIZE) as PAGE_SIZE FROM SYSIBMADM.ADMINTABINFO where TABSCHEMA='DB2INST4' group by tabname,tabschema"

TABNAME             TABSCHEMA      PAGE_SIZE
-------------------------------------------------------------------
ACT               DB2INST4         1024
ADEFUSR             DB2INST4         512
CATALOG             DB2INST4         1536
CL_SCHED            DB2INST4         512
CUSTOMER            DB2INST4         1792
DEPARTMENT           DB2INST4         1024
EMPLOYEE            DB2INST4         1024
EMPMDC             DB2INST4         4096
EMPPROJACT           DB2INST4         512
EMP_PHOTO            DB2INST4         2560
EMP_RESUME           DB2INST4         2048
INVENTORY            DB2INST4         1024
IN_TRAY             DB2INST4         512
ORG               DB2INST4         512
PRODUCT             DB2INST4         1792
PRODUCTSUPPLIER         DB2INST4         1024
PROJACT             DB2INST4         1024
PROJECT             DB2INST4         1024
PURCHASEORDER          DB2INST4         1792
SALES              DB2INST4         512
STAFF              DB2INST4         512
STAFFG             DB2INST4         512
SUPPLIERS            DB2INST4         1792

 23 record(s) selected.

tabele są oczywiście zapełnione danymi które możemy wyświetlić:

[db2inst4@vdb2bck ~]$ db2 "select firstnme, lastname, phoneno, job from employee"

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO JOB
------------ --------------- ------- --------
CHRISTINE  HAAS      3978  PRES
MICHAEL   THOMPSON    3476  MANAGER
SALLY    KWAN      4738  MANAGER
JOHN     GEYER      6789  MANAGER
IRVING    STERN      6423  MANAGER
EVA     PULASKI     7831  MANAGER
EILEEN    HENDERSON    5498  MANAGER
THEODORE   SPENSER     0972  MANAGER
VINCENZO   LUCCHESSI    3490  SALESREP
SEAN     O'CONNELL    2167  CLERK
DELORES   QUINTANA    4578  ANALYST
HEATHER   NICHOLLS    1793  ANALYST
BRUCE    ADAMSON     4510  DESIGNER
ELIZABETH  PIANKA     3782  DESIGNER
MASATOSHI  YOSHIMURA    2890  DESIGNER
MARILYN   SCOUTTEN    1682  DESIGNER
JAMES    WALKER     2986  DESIGNER
DAVID    BROWN      4501  DESIGNER
WILLIAM   JONES      0942  DESIGNER
JENNIFER   LUTZ      0672  DESIGNER
JAMES    JEFFERSON    2094  CLERK
SALVATORE  MARINO     3780  CLERK
DANIEL    SMITH      0961  CLERK
SYBIL    JOHNSON     8953  CLERK
MARIA    PEREZ      9001  CLERK
ETHEL    SCHNEIDER    8997  OPERATOR
JOHN     PARKER     4502  OPERATOR
PHILIP    SMITH      2095  OPERATOR
MAUDE    SETRIGHT    3332  OPERATOR
RAMLAL    MEHTA      9990  FIELDREP
WING     LEE       2103  FIELDREP
JASON    GOUNOT     5698  FIELDREP
DIAN     HEMMINGER    3978  SALESREP
GREG     ORLANDO     2167  CLERK
KIM     NATZ      1793  ANALYST
KIYOSHI   YAMAMOTO    2890  DESIGNER
REBA     JOHN      0672  DESIGNER
ROBERT    MONTEVERDE   3780  CLERK
EILEEN    SCHWARTZ    8997  OPERATOR
MICHELLE   SPRINGER    3332  OPERATOR
HELENA    WONG      2103  FIELDREP
ROY     ALONZO     5698  FIELDREP

 42 record(s) selected.

Baza jest gotowa do pracy 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii DB2 i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz