Backup bazy z datą wykonania

Po niżej skrypt do wykonania backupu bazy z nazwą bazy oraz datą wykonania w nazwie pliku backupu.
Aby wykonać backup należy wybrać w górnym menu bazę danych a następnie uruchomić skrypt.

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @MyBackupFile varchar(100)
DECLARE @DBName varchar(20)
DECLARE @DataBak varchar(10)

SELECT @DBName = (Select DB_NAME())
SELECT @DataBak = (convert(varchar(500),getdate(),112))
SELECT @MyBackupFile = (SELECT 'C:\SQLBackup\'+@DBName+'_'+@DataBak+'_CopyOnly'+'.bak');

BACKUP DATABASE @DBName TO DISK=@MyBackupFile WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, INIT, NAME = 'Backup CopyOnly', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
GO

10 percent processed.
20 percent processed.
30 percent processed.
40 percent processed.
50 percent processed.
60 percent processed.
70 percent processed.
80 percent processed.
90 percent processed.
Processed 27136 pages for database 'BULKDB', file 'BULKDB' on file 1.
100 percent processed.
Processed 2 pages for database 'BULKDB', file 'BULKDB_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 27138 pages in 1.606 seconds (132.012 MB/sec).

Completion time: 2021-03-20T21:05:39.9796616+01:00

Zostanie utworzony plik backupu o nazwie : BULKDB_20210320_CopyOnly.bak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz