Prosty ( i szybki) sposób na sprawdzenia połączenia z bazą MSSQL

Nie zawsze mamy zainstalowanego Management Studio by sprawdzić czy możemy się podłączyć do bazy. Jest na to prosty sposób.
Na komputerze z którego chcemy przetestować nasze połączenie z bazą tworzymy pusty plik tekstowy (może być na pulpicie :))

Następnie zmieniamy nu rozszerzenie pliku z TXT na UDL. System spyta się nas czy na pewno tego chcemy 😉

Plik UDL to nic innego niż plik konfiguracyjny połączenia do bazy za pomocą OLE DB, który wskazuje na zewnętrzną tabelę bazy danych.

Mamy gotowy plik w którego klikamy dwa razy myszką. Otwiera się nam okienko w które wpisujemy nazwę naszego serwer. Wybieramy też sposób autentykacji.

Jeżeli możemy wybrać z listy bazę danych to już świadczy o tym że połączenie się udało.

Mozemy też kliknąć na przycisk „Testuj połączenie”

Jak widać wszystko jest OK i połączenie pomiędzy naszym komputerem a bazą działa prawidłowo.

Jakbyśmy podejrzeli zawartość pliku UDL w notatniku zobaczymy, że to prosty ciąg definiujący połączenie do naszyj bazy.

 [oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Nauka_SSIS;Data Source=MICEK1968
Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz