PowerShell na usługach SQL – tabele

Odczyt tabeli (Person.Person) w bazie danych (AdventureWorks2012)

Read-SqlTableData -ServerInstance "localhost" -DatabaseName "AdventureWorks2012" -SchemaName "Person" -TableName "Person" -TopN 3

Odczyt wybranych kolumn tabeli (Person.Person) w bazie danych (AdventureWorks2012) z sortowaniem

Read-SqlTableData -ServerInstance "localhost" -DatabaseName "AdventureWorks2012" -SchemaName "Person" -TableName "Person" -TopN 10 -ColumnName "BusinessEntityID","FirstName","LastName" -ColumnOrder "LastName" -ColumnOrderType DESC

Wykonanie zapytania do bazy

Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT TOP(10) BusinessEntityID,FirstName,LastName from AdventureWorks2012.Person.Person ORDER BY LastName DESC"

żródło: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sqlserver/read-sqltabledata?view=sqlserver-ps

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz