PowerShell na usługach SQL – backupy

Lista backupów baz danych

Get-SQLBackupHistory -ServerInstance "localhost"

Backup bazy danych (np.model)

Backup-SqlDatabase -ServerInstance "localhost" -Database "model"

Brakuje nazwy backupu

Backup logów

Backup-SqlDatabase -ServerInstance "Computer\Instance" -Database "MainDB" -BackupAction Log

Backup do pliku
Backup-SqlDatabase -ServerInstance "Computer\Instance" -Database "MainDB" -BackupFile "c:\backup\MainDB.bak"

Backup wszystkich baz
Get-ChildItem "SQLSERVER:\SQL\Computer\Instance\Databases" | Backup-SqlDatabase

Backup baz z wykorzystaniem zmiennych

$TapeDevice = New-Object Microsoft.Sqlserver.Management.Smo.BackupDeviceItem("\\.\tape0", "Tape")
Backup-SqlDatabase -ServerInstance "Computer\Instance" -Database "MainDB" -BackupDevice $TapeDevice

źródło:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sqlserver/backup-sqldatabase?view=sqlserver-ps
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sqlserver/restore-sqldatabase?view=sqlserver-ps
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sqlps/restore-sqldatabase?view=sqlserver-ps

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz