PowerShell na usługach SQL – podstawowe funkcje

Sprawdzenie wersji SQL-a

Get-SQLInstance -ServerInstance "localhost"

Lista baz w instancji

Get-SQLDatabase -ServerInstance "localhost"

Lista userów w instancji

Get-SQLLogin -ServerInstance "localhost"

Lista backupów baz danych

Get-SQLBackupHistory -ServerInstance "localhost"

Odczyt widoku

Read-SqlViewData -ServerInstance "localhost" -DatabaseName "AdventureWorks2012" -SchemaName "Sales" -ViewName "vSalesPerson" -ColumnName "FirstName","LastName" -TopN 10

Odczyt tabeli (Person.Person) w bazie danych (AdventureWorks2012)

Read-SqlTableData -ServerInstance "localhost" -DatabaseName "AdventureWorks2012" -SchemaName "Person" -TableName "Person" -TopN 3

Wykonanie T-SQL-a

Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT GETDATE() AS TimeOfQuery;" -ServerInstance "localhost"

źródło: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sqlps/Backup-SqlDatabase?view=sqlserver-ps

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz