PowerShell na usługach SQL – konfiguracja

Tak jak do innych celów również do SQL-a możemy wykorzystać powłoki PowerShell.

W management Studio klikamy w nasz serwer i uruchamiamy „Start PowerShell”.

Niestety nie został zainstalowany pakiet SQLServera więc konsolka nam się nie otworzy.

Mozemy kliknąć YES i wtedy uruchomi się nam konsola bez obsługi SQL-a lub „Open PowerShell Gallery” co spowoduje otwarcie strony z dodatkiem SQL do PowerShella oraz krótką instrukcją jak to zainstalować.

Aby zainstalować dodatek należy uruchomić PowerShell’a w poziomu Windowsa jako administrator.
Następnie wydać polecenie

Install-Module -Name SqlServer -AllowClobber

Po zakończeniu instalacji ponownie uruchamiamy PowerShella z SQL Management Studio. Tym razem powinno uruchomić się poprawnie.

Poprawność połączenia możemy sprawdzić wydając np komendę

Get-SQLInstance -ServerInstance "localhost"

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz