Liczba wierszy w tabelach bazy danych

Aby sprawdzić ilość wierszy we wszystkich tabelach w danej bazie danych wykonujemy zapytanie:

SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS [SchemaName],
[Tables].name AS [TableName],
SUM([Partitions].[rows]) AS [TotalRowCount]
FROM sys.tables AS [Tables]
JOIN sys.partitions AS [Partitions]
ON [Tables].[object_id] = [Partitions].[object_id]
AND [Partitions].index_id IN ( 0, 1 )
-- WHERE [Tables].name = N'name of the table'
GROUP BY SCHEMA_NAME(schema_id), [Tables].name;

SchemaName			TableName			TotalRowCount
------------------------------------------------------------------------------
Person				Address				19614
Person				AddressType			6
dbo				AWBuildVersion			1
Production			BillOfMaterials			2679
...
...
Production			UnitMeasure			38
Purchasing			Vendor				104
Production			WorkOrder			72591
Production			WorkOrderRouting		67131

(71 rows affected)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz