Kompresja tabel w SQL Server

Uruchamiamy kompresję na pojedynczej tabeli w naszej bazie.


Wybieramy rodzaj kompresji.

Za pomocą tego przycisku możemy sprawdzić jak mocno skompresuje się nasza tabela.

Jeśli wejdziemy we właściwości tabeli kompresja nie jest włączona.

Aby ja uruchomić na stałe musimy wykonać polecenie:

USE [AdventureWorks2012]
ALTER TABLE [Person].[Person] REBUILD PARTITION = ALL
WITH
(DATA_COMPRESSION = PAGE
)

Sprawdzamy czy kompresja jest włączona

Powyższy przykład pokazuje jak uruchomić kompresję na pojedynczje tabeli. Jeśli chcielibyśmy uruchomić kompresję na całej bazie danych (wszytskich tabelach) należy wykonać:

EXEC sp_MSforeachtable @command1 = 'alter table ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE);'

Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz