Rozmiar tabel w DB2

Aby sprawdzić rozmiar tabel w naszej bazie wykonujemy polecenie:

db2> SELECT SUBSTR(TABSCHEMA,1,18) TABSCHEMA,SUBSTR(TABNAME,1,30) TABNAME,(DATA_OBJECT_P_SIZE + INDEX_OBJECT_P_SIZE + LONG_OBJECT_P_SIZE + LOB_OBJECT_P_SIZE + XML_OBJECT_P_SIZE) AS TOTAL_SIZE_IN_KB FROM SYSIBMADM.ADMINTABINFO WHERE TABSCHEMA NOT LIKE 'SYS%' ORDER BY TOTAL_SIZE_IN_KB DESC

TABSCHEMA     TABNAME            TOTAL_SIZE_IN_KB  
------------------ ------------------------------ --------------------
BPMADMIN      CONTENT                  427216896
BPMADMIN      LSW_TASK_EXECUTION_CONTEXT        111915008
BPMADMIN      BPM_SHARED_OBJECT_INSTANCE         89714688
BPMADMIN      LSW_STORED_SYMBOL_TABLE          86072320
...
BPMADMIN      SITESETTINGS                  4096
BPMADMIN      SIDTOGUID                   4096
BPMADMIN      CONVERSIONSETTINGS               4096
BPMADMIN      LSW_CA_TEMPLATE_DATA              2048

 342 record(s) selected.

Można też sprawdzić rozmiar z rozbiciu na poszczególne elementy tabeli (dane, indeksy itd)

db2 => SELECT TABSCHEMA, TABNAME, SUM(DATA_OBJECT_P_SIZE) as DATA_SIZE, SUM(INDEX_OBJECT_P_SIZE) as INDEX_SIZE, SUM(LONG_OBJECT_P_SIZE) as LONG_SIZE, SUM(LOB_OBJECT_P_SIZE) as LOB_SIZE, SUM(XML_OBJECT_P_SIZE) as XML_SIZE FROM SYSIBMADM.ADMINTABINFO WHERE TABSCHEMA like 'BPMADMIN' GROUP BY TABSCHEMA, TABNAME

TABSCHEMA                                                            TABNAME                                                             DATA_SIZE      INDEX_SIZE      LONG_SIZE      LOB_SIZE       XML_SIZE      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
BPMADMIN                                                             LSW_COLUMN                                                                    2048         2048          0          0          0
BPMADMIN                                                             LSW_DATA_TRANSFER_ERRORS                                                             2048         2048          0         4096          0
BPMADMIN                                                             LSW_LOAD_TRACE                                                                  2048         2048          0          0          0
...
BPMADMIN                                                             TG_PROCESSFLOWS                                                                 2048         2048          0          0          0
BPMADMIN                                                             TG_SLASTATUS                                                                   2048         2048          0          0          0
BPMADMIN                                                             TG_SLATHRESHOLDTRAVERSALS                                                            2048         2048          0          0          0

 47 record(s) selected.
Ten wpis został opublikowany w kategorii DB2 i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz