SwingBench cz.3 Tekstowe narzędzia

Razem z programami graficznymi w folderze SwingBench’a znajduję się też kilka narzędzi tekstowych.

SHWIZARD, OEWIZARD, CCWIZARD, TPCDWIZARD, JSONWIZARD

Wszystkie schematy które uruchamialiśmy w trybie graficznym możemy również uruchomić w trybie tekstowym np

jsonwizard.bat -cs //126.201.26.53/orcl.localdomain -cl -create -scale 0.1 -v

Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap

Otrzymaliśmy błąd o zbyt małej ilości pamięci (popracuje nad tym jeszcze później) 🙂

CCWIZARD

usage: parameters:
 -allindexes       build all indexes for schema
 -bigfile        use big file tablespaces
 -c      wizard config file
 -cf        the location of a crendentials file for Oracle
             Exadata Express
 -cl           run in character mode
 -compositepart     use a composite paritioning model if it exisits
 -compress        use default compression model if it exists
 -create         create benchmarks schema
 -cs   connectring for database
 -dba     dba username for schema creation
 -dbap     password for schema creation
 -debug         turn on debugging output
 -debugf         turn on debugging output to file (debug.log)
 -df      datafile name used to create schema in
 -drop          drop benchmarks schema
 -dt     driver type (oci|thin)
 -g           run in graphical mode (default)
 -generate        generate data for benchmark if available
 -h,--help        print this message
 -hashpart        use hash paritioning model if it exists
 -hcccompress      use HCC compression if it exisits
 -nocompress       don't use any database compression
 -noindexes       don't build any indexes for schema
 -nopart         don't use any database partitioning
 -normalfile       use normal file tablespaces
 -oltpcompress      use OLTP compression if it exisits
 -p      password for benchmark schema
 -part          use default paritioning model if it exists
 -pkindexes       only create primary keys for schema
 -rangepart       use a range paritioning model if it exisits
 -s           run in silent mode
 -scale      mulitiplier for default config
 -sp  the number of softparitions used. Defaults to cpu
             count
 -tc    the number of threads(parallelism) used to
             generate data. Defaults to cpus*2
 -ts     tablespace to create schema in
 -u      username for benchmark schema
 -v           run in verbose mode when running from command
             line
 -version    version of the benchmark to run

./oewizard -scale 10 -cs //localhost:1521/orcl.localdomain -dbap manager -ts SOE -tc 32 -nopart -u soe -p soe -cl -df /ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/soe.dbf

Jeśli chcielibyśmy zdropować istniejące schematy

./oewizard -scale 0.1 -cs //localhost:1521/orcl.localdomain -dbap manager -ts SOE -u soe -p soe -cl -drop

SBUTIL

Jednym z narzędzi które znajdziemy w folderze Swingbencha jest SBUTIL służący do wykonywania kopii i zmiany rozmiaru schematów SOE lub SH (wykonywania duplikatów)

java -cp ../launcher LauncherBootstrap -executablename sbutil sbutil
ERROR : [-sh duplicate and expand data in the SH schema , -soe duplicate and 
expand data in the SOE schema]-p-cs-u is missing or incorrectly specified.
usage: parameters:
 -ac            use advanced compression on new tables
 -cf         the location of a crendentials file for Oracle
              Exadata Express
 -ci            create indexes and constraints
 -code           reload and recompile needed code
 -cs    connect string
 -debug          turn on debug information
 -delstats         purge the stats for the schema
 -di            drop indexes and constraints
 -dup     number of times to duplicate
 -h,--help         print this message
 -hcc           use hcc compression on new tables
 -its     index tablespace
 -nc            use no compression on new tables
 -nic           don't create indexes or constraint after
              duplication
 -p       password
 -parallel  level of parallelism
 -seq           recreate needed sequences
 -sh            duplicate and expand data in the SH schema
 -soe           duplicate and expand data in the SOE schema
 -sort           sort the initial seed data
 -stats          run stats collection for schema
 -tables          display schema's table info
 -ts      tablespace
 -u       specify config file
 -val           validate schema

Uruchamiamy program SBUTIL z odpowiednimi opcjami aby wyświetlić parametry tabel w podanym schemacie:

sbutil.bat -soe -u soe -p soe -cs //126.201.26.53/orcl.localdomain -tables

Order Entry Schemas Tables
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Table Name         |        Rows|       Blocks|      Size|  Compressed?| Partitioned?|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ORDER_ITEMS         |      4á309á235|       35á348|    278,0MB|   Disabled|      No|
|INVENTORIES         |       899á602|       22á343|    176,0MB|   Disabled|      No|
|ORDERS           |      1á429á790|       19á793|    157,0MB|   Disabled|      No|
|ADDRESSES          |      1á502á150|       16á988|    134,0MB|   Disabled|      No|
|CUSTOMERS          |      1á002á150|       16á606|    131,0MB|   Disabled|      No|
|CARD_DETAILS        |      1á502á150|        9á976|     79,0MB|   Disabled|      No|
|LOGON            |      2á382á984|        8á191|     65,0MB|   Disabled|      No|
|ORDERENTRY_METADATA     |          4|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|STRESSTESTTABLE       |          0|          0|     1024KB|   Disabled|      No|
|PRODUCT_INFORMATION     |        1á000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|PRODUCT_DESCRIPTIONS    |        1á000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|WAREHOUSES         |        1á000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pod Windowsem zamiast separatorów tysięcy (kropek) wyświetlane są jakieś dziwne krzaczki 🙂

Puszczone na serwerze bazodanowym (linuxie) pokazuje poprawnie.

Order Entry Schemas Tables
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Table Name         |        Rows|       Blocks|      Size|  Compressed?| Partitioned?|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ORDER_ITEMS         |      4,310,175|       37,632|    294.0MB|   Disabled|      No|
|INVENTORIES         |       899,602|       22,343|    176.0MB|   Disabled|      No|
|ORDERS           |      1,435,760|       21,248|    166.0MB|   Disabled|      No|
|ADDRESSES          |      1,502,252|       18,304|    143.0MB|   Disabled|      No|
|CUSTOMERS          |      1,002,252|       17,792|    139.0MB|   Disabled|      No|
|CARD_DETAILS        |      1,502,252|       10,880|     85.0MB|   Disabled|      No|
|LOGON            |      2,382,984|        8,191|     65.0MB|   Disabled|      No|
|STRESSTESTTABLE       |          0|          0|     1024KB|   Disabled|      No|
|PRODUCT_INFORMATION     |        1,000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|PRODUCT_DESCRIPTIONS    |        1,000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|WAREHOUSES         |        1,000|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
|ORDERENTRY_METADATA     |          4|         124|     1024KB|   Disabled|      No|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uruchamiamy wykonanie kopii tabel na laptopie pod Windowsem:

sbutil.bat -soe -u soe -p soe -cs //126.201.26.53:1521/orcl.localdomain -dup 1 -ac -sort

lub na serwerze bazodanowym

./sbutil -soe -u soe -p soe -cs //localhost:1521/orcl.localdomain -dup 1 -ac -sort

Rozpoczyna się wykonywania kopii tabel.

Getting table Info
Got table information. Completed in : 0:00:01.998
Dropping Indexes
Dropped Indexes. Completed in : 0:00:00.526
Creating copies of tables
Created copies of tables. Completed in : 0:00:00.138
Sorting Data
Sorted Data. Completed in : 0:00:53.437
Begining data duplication
Completed Iteration 1. Completed in : 0:01:55.263
Creating Constraints
Created Constraints. Completed in : 0:35:52.867
Creating Indexes
Created Indexes. Completed in : 1:48:12.824
Updating Metadata and Recompiling Code
Updated Metadata. Completed in : 0:00:02.079
Updating Sequences
Updated Sequences. Completed in : 0:00:03.280
Determining New Row Counts
Got New Row Counts. Completed in : 0:00:04.493
Completed Data Duplication in 2 hour(s) 27 minute(s) 8 second(s) 817 millisecond(s)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Table Name     | Original Row Count|    Original Size|    New Row Count|      New Size|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ORDER_ITEMS     |      4,310,175|       294 MB|      4,310,175|       200 MB|
|CUSTOMERS      |      1,002,252|       139 MB|      1,002,252|        59 MB|
|CARD_DETAILS    |      1,502,252|        85 MB|      1,502,252|        67 MB|
|ORDERS       |      1,435,760|       166 MB|      1,435,760|        33 MB|
|ADDRESSES      |      1,502,252|       143 MB|      1,502,252|        69 MB|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Total        |          |       827 MB|          |       428 MB|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak widać rozmiary tabel po przebudowie się zmniejszyły mimo tej samej liczby wierszy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle, SwingBench i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz