Archiwum miesiąca: grudzień 2021

SQLMaile w formacie HTML

Standardowo maile wysyłane w usłudze SQLMail są w formacie tekstowym. Czasami jednak potrzebne jest skorzystanie z formatu HTML, aby np wysłać tabelkę lub po prostu „pokolorować” naszego maila ;). I tym się dziś zajmiemy. Ogólnie opisując należy w treści maila … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Zastosowanie IDENTITY w tabelach

Aby wyjaśnić pojęcie Identity czyli autoinkrementacji w tabelach utworzymy tabele z kolumną ID zdefiniowaną jako IDENTITY oraz kolumną Name CREATE TABLE [TESTOWA].[dbo].[IdentityTable1] ( id INT IDENTITY, name VARCHAR(20) ) Commands completed successfully. Zapisujemy do niej kilka wierszy nie podając wartości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SQLMail z serwera SMTP GMaila

Większość z Was zapewne korzysta z Gmaila. Aby skonfigurować usługę SQLMail w oparciu o serwer SMTP należy wpisać adres serwera smtp.gmail.com i port 587. Ale to nie wszystko. Google jest na tyle cwane, że usługę Microsoft SQLMail traktuję jako obce … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

XP_CMDSHELL

Funkcja ta pozwala na wykonywanie poleceń systemowych „windowsowych” w zapytaniach SQL Przykładowo aby wyświetlić zawartość folderu C:\TEMP xp_cmdshell 'dir c:\’ Msg 15281, Level 16, State 1, Procedure xp_cmdshell, Line 1 [Batch Start Line 0] SQL Server blocked access to procedure … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Zajętość dysków serwera SQL

Zapytanie wzracające ilość miejsca na dysku na którym znajdują się pliki bazodanowe SELECT distinct(volume_mount_point), total_bytes/1048576 as Size_in_MB, available_bytes/1048576 as Free_in_MB, (select ((available_bytes/1048576* 1.0)/(total_bytes/1048576* 1.0) *100)) as FreePercentage FROM sys.master_files AS f CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(f.database_id, f.file_id) group by volume_mount_point, total_bytes/1048576, available_bytes/1048576 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

WYSZUKIWANIE TABELI W BAZACH DANYCH

Aby wyszukać tabelę w bazach danych znajdujących się w naszej instancji możemy skorzystać z funkcji sys.sp_msforeachdb. W warunku wpisujemy nazwę lub fragment jej nazwy : USE master EXEC sys.sp_msforeachdb 'SELECT ”?” DatabaseName, Name FROM [?].sys.Tables WHERE Name LIKE ”%SHIPPERS%”’ DatabaseName … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

NOCOUNT czyli liczenie insertów

Podczas wykonania zapytania lub np insertu lub update’u do tabeli wyświetlane jest podsumowanie informujące ile rekordów zostało zwróconych lub ile zostało dodane lub zmienione. select FirstName,LastName from [AdventureWorks2012].[Person].[Person] where FirstName like 'Adam’ FirstName LastName ————————————————– ————————————————– Adam Adams Adam Allen … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Właściwości SQLAgenta z T-SQL

Aby wyświetlić właściwości SQLAgenta należy wykonać polecenie EXEC msdb.dbo.sp_get_sqlagent_properties auto_start msx_server_name sqlagent_type startup_account sqlserver_restart jobhistory_max_rows jobhistory_max_rows_per_job errorlog_file errorlogging_level error_recipient monitor_autostart local_host_server job_shutdown_timeout cmdexec_account regular_connections host_login_name host_login_password login_timeout idle_cpu_percent idle_cpu_duration oem_errorlog sysadmin_only email_profile email_save_in_sent_folder cpu_poller_enabled alert_replace_runtime_tokens ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 0 NULL 1 NT … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Zmiana nazwy plików bazy danych

Dziś pokażę jak zmienić nazwę logiczną pliku bazy danych. Z reguły przyjmuje ona nazwę bazy danych i nie jest używana ale może ktoś będzie potrzebował ją zmienić. 😉 Najpierw sprawdzamy jaką nawę logiczną ma obecnie plik (w przykładzie plik MDF) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz