Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Lista backupów bazy MsSQL

Poniższe zapytanie wyświetla wykonane w ostatnim czasie backupy baz naszej instancji SELECT substring(CONVERT(CHAR(100), 'TEST-Server'),1,20) AS Server, substring(msdb.dbo.backupset.database_name,1,25) as datatabse_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE msdb..backupset.type WHEN 'D' THEN 'Database' WHEN 'L' THEN 'Log' END AS backup_type, msdb.dbo.backupset.backup_size, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,1,20) as logical_dev_name, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,1,40) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Otagowano | Dodaj komentarz