Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Lista backupów bazy MsSQL

Poniższe zapytanie wyświetla wykonane w ostatnim czasie backupy baz naszej instancji SELECT substring(CONVERT(CHAR(100), ‚TEST-Server’),1,20) AS Server, substring(msdb.dbo.backupset.database_name,1,25) as datatabse_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE msdb..backupset.type WHEN ‚D’ THEN ‚Database’ WHEN ‚L’ THEN ‚Log’ END AS backup_type, msdb.dbo.backupset.backup_size, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,1,20) as logical_dev_name, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,1,40) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Otagowano | Dodaj komentarz

Rozmiar baz Oracle

Dziś opowiem jak sprawdzić rozmiar naszej bazy danych Oracle. W większości przypadków rozmiar bazy można pobieżnie sprawdzić określając rozmiar folderu ORADATA który zawiera nasze pliki bazodanowe. Załóżmy jednak że nie mamy dostępu do naszego systemu, a jedynie do znajdującej się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Oracle | Otagowano | Dodaj komentarz

Backup MongoDB

BACKUP Najprostszym poleceniem wykonującym backup bazy MongoDB jest MongoDump. Na początek stwórzmy sobie folder na backupy [root@localhost /]# mkdir /mongobackup Aby uruchomić backup wpisujemy po prostu [root@localhost ~]# mongodump –out /mongobackup 2017-11-13T17:25:28.653+0100 writing admin.system.version to 2017-11-13T17:25:28.655+0100 done dumping admin.system.version (1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MongoDB | Otagowano | Dodaj komentarz

Pierwsze kroki z MongoDB

Na początku trzeba wyjaśnić że baza MongoDB jest lekko odmienna od innych baz. To co w innych bazach nazywamy tabelami tu nazywamy kolekcjami (Collections). Kolumny nazywamy polami (Field). jest jeszcze kilka innych różnic ale to będziemy wyjaśniać w trakcie poznawania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MongoDB | Otagowano | Dodaj komentarz

Instalacja MongoDB na Linuxie

Dziś zajmiemy się instalacją bazy danych MongoDB na systemie Oracle Linux (RHEL7). Instalacja bazy jest banalnie prosta (w odróżnieniu od administracji samą bazą – ale o tym później). Na początek musimy ściągnąć ze strony http://repo.mongodb.org/yum/redhat/7Server/mongodb-org/3.5/x86_64/RPMS/ paczki instalacyjne bazy MongoDB w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MongoDB | Otagowano | Dodaj komentarz

Rozmiar bazy danych MariaDB (MySQL)

Na początek logujemy się do bazy danych MariaDB (MySQL). mysql -u root -p Password : *********** Jak już podłączyliśmy się możemy wyświetlić listę baz. MariaDB [(none)]> show databases; +——————–+ | Database | +——————–+ | DIAGNOSTIC | | information_schema | | … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii MySQL (MariaDB) | Otagowano | Dodaj komentarz

RecycleBin czyli śmietnik oraclowy

RecycleBin (inaczej zwany śmietnikiem/koszem itd) ogólnie służy do szybkiego odzyskania usuniętych tabel. Oczywiście jeśli go mamy włączonego (od wersji 10g jest on domyślnie włączony). Aby sprawdzić czy mamy go właczonego należy sprawdzić parametry bazy związane z recyclebin’em. SQL> show parameter … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Oracle | Otagowano | Dodaj komentarz

Rozmiary bazy Postgres

Najprostszym sposobem aby sprawdzić rozmiar bazy danych Postgres jest wydanie polecenia rozszerzonego wyświetlania nazw tabel czyli „\t+” postgres=# \l+ List of databases Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges | Size | Tablespace | Description … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postgres | Otagowano | Dodaj komentarz

Vacuum czyli odkurzacz bazy Postgres

Gdy zmieniamy jakiś wiersz, PostgreSQL automatycznie tworzy kopię wiersza na której operujemy. Kopia tego wiersza znajduje się w tabeli w której znajduje się oryginalny wiersz. Dla zapytań odpytujących tę tabelę dostępne są stare wiersze. Po zakończeniu naszej transakcji wszystkie zapytania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postgres | Otagowano | Dodaj komentarz

Powiększanie tablespace na ASM w Oracle

Powiększanie przestrzeni tabel opartych na „zwykłych plikach” jest w miarę proste. Jeśli baza oparta jest na Automatic Storage Management (ASM) sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Na początku sprawdzamy zajętość przestrzeni tabel. Jeśli już znamy nazwę przestrzeni która nam się „zapchała” … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Oracle | Otagowano | Dodaj komentarz