Archiwum kategorii: Microsoft SQL

SSIS – Zapytanie, zmienne i MessageBoxy

W tym odcinku pokażę jak wykorzystać zmienne do prostego zapytania na bazie oraz wyświetlenia potem odpowiedniego komunikatu (MessageBox). Tworzymy nowy projekt i umieszczamy w nim dwa komponenty (Execute SQL Task i Script Task) po czym łączymy je ze sobą. Klikamy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SSIS | Dodaj komentarz

Liczba wierszy w tabelach bazy danych

Aby sprawdzić ilość wierszy we wszystkich tabelach w danej bazie danych wykonujemy zapytanie: SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS [SchemaName], [Tables].name AS [TableName], SUM([Partitions].[rows]) AS [TotalRowCount] FROM sys.tables AS [Tables] JOIN sys.partitions AS [Partitions] ON [Tables].[object_id] = [Partitions].[object_id] AND [Partitions].index_id IN ( 0, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Kompresja tabel w SQL Server

Uruchamiamy kompresję na pojedynczej tabeli w naszej bazie. Wybieramy rodzaj kompresji. Za pomocą tego przycisku możemy sprawdzić jak mocno skompresuje się nasza tabela. Jeśli wejdziemy we właściwości tabeli kompresja nie jest włączona. Aby ja uruchomić na stałe musimy wykonać polecenie: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

BCP

Po tą tajemniczą nazwą skrywa się narzędzie Bulk Copy Program utility (w skrócie BCP). Służy ono do kopiowania danych pomiędzy instancją bazy danych SQL Server i płaskimi plikami. Programu można używać z poziomu SQL przy pomocy funkcji CMDSHELL lub z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku w SQL Server

Poniżej najprostsze zapytanie zwracajace ilość miejsca na dysku na którym znajdują się bazy danych. UWAGA! Zapytanie to nie działa w wersji SQL2008 ! EXEC MASTER..xp_fixeddrives drive MB free —– ———– C 43948 D 16985 E 34184 F 6148 G 1514 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SQLCMD czyli łączymy się do zdalnego serwera SQL

Często podczas tworzenia zapytań musimy skorzystać z danych znajdujących się na jakimś innym serwerze SQL. Z reguły wykonujemy połączenie za pomocą Management Studio wykonujemy zapytanie a następnie wracamy do naszego serwera na którym obecnie pracujemy. Aby ułatwić pracę w Management … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Extended Events w SQL Server

Poniżej omówię w skrócie kolejne narzędzie monitorujące zdarzenia w naszej bazie danych jakim jest Extended Events. Uruchamiamy Management Studio i znajdujemy narzędzie w zakładce Management. Rozwijamy je i w środku odnajdujemy gałąź Sessions. Możemy teraz uruchomić kreatora naszej sesji jak … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Mirroring w SQL Server

Nie będę się rozpisywał do czego to służy, bo od tego są książki. Pokażę jak w prosty sposób to skonfigurować. Po pierwsze na obu serwerach (Primary i Secondary czyli Mirror) serwisy SQL muszą być uruchamiane z kont lokalnych (w naszym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

LinkedServer czyli podłączamy się do drugiego serwera

Utworzymy sobie linked server USE [master] GO EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N’MICEK1968\MSSQLSERVER1′, @srvproduct=N’SQL Server' ; GO Commands completed successfully. SELECT FirstName, LastName, BirthDate FROM [MICEK1968\MSSQLSERVER1].[Northwind1].[dbo].[Employees] GO Taki linked server będzie działał jeśli posiadamy na drugim serwerze uprawnienia. Możemy do tego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Synonimy w SQL Server

Synonimy to nic innego jak odnośniki (skrócone nazwy) do naszych obiektów w bazie. Ułatwiają one nam pracę np. przy częstym wykorzystywaniu tych samych długich nazw baz, schematów i tabel. SELECT TOP (10) [BusinessEntityID] ,[FirstName] ,[LastName] ,[ModifiedDate] FROM [AdventureWorks2012].[Person].[Person] Zamiast wpisywać … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz