Archiwum kategorii: Microsoft SQL

Lista backupów bazy MsSQL

Poniższe zapytanie wyświetla wykonane w ostatnim czasie backupy baz naszej instancji SELECT substring(CONVERT(CHAR(100), 'TEST-Server'),1,20) AS Server, substring(msdb.dbo.backupset.database_name,1,25) as datatabse_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE msdb..backupset.type WHEN 'D' THEN 'Database' WHEN 'L' THEN 'Log' END AS backup_type, msdb.dbo.backupset.backup_size, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,1,20) as logical_dev_name, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,1,40) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Otagowano | Dodaj komentarz

Zdublowane wiersze w tabeli

Czasami się zdarza że w tabeli jest sporo takich samych wiersz które niepotrzebnie zaśmiecają tabelę, a czasami powodują „błędy” podczas odczytu danych. Dziś w pracy się spotkałem z taką tabelą gdzie przez pomyłkę został uruchomiony skrypt z insertami do tabeli … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SSIS | Dodaj komentarz

Prosty ( i szybki) sposób na sprawdzenia połączenia z bazą MSSQL

Nie zawsze mamy zainstalowanego Management Studio by sprawdzić czy możemy się podłączyć do bazy. Jest na to prosty sposób. Na komputerze z którego chcemy przetestować nasze połączenie z bazą tworzymy pusty plik tekstowy (może być na pulpicie :)) Następnie zmieniamy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Import danych z MSSQL do pliku Excela

Czasami jest potrzeba zaimportowania danych z tabeli w bazie danych do pliku Excel. Można to zrobić na kilka sposobów. Wykorzystujemy do tego m.in. narzędzia Integration Services przedstawione w jednym z artykułów. Ja przedstawię dziś inny sposób polegający na wczytanie danych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

XACT_ABORT

Stwórzmy bazę TEST, a następnie tabelę TABLE_TEST składają się z dwóch kolumn : ID i nazwy oraz z kluczem publicznym na kolumnie ID. CREATE DATABASE [TEST] Commands completed successfully. USE [TEST] GO CREATE TABLE [dbo].[TABLE_TEST]( [id] [int] NOT NULL, [nazwa] … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Backup i odtworzenie bazy z wykorzystaniem znacznika (mark)

Odtworzenie bazy możemy wykonać z backupu pełnego lub do punktu w czasie z backupu logów transakcyjnych. Dziś pokaże jak odzyskać do punktu (mark) który „zaznaczymy podczas naszych prac na bazie. Pozwala to np na uruchomienie znacznika a następnie odtworzenie kilku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

PowerShell na usługach SQL – podstawowe funkcje

Sprawdzenie wersji SQL-a Get-SQLInstance -ServerInstance „localhost” Lista baz w instancji Get-SQLDatabase -ServerInstance „localhost” Lista userów w instancji Get-SQLLogin -ServerInstance „localhost” Lista backupów baz danych Get-SQLBackupHistory -ServerInstance „localhost” Odczyt widoku Read-SqlViewData -ServerInstance „localhost” -DatabaseName „AdventureWorks2012” -SchemaName „Sales” -ViewName „vSalesPerson” -ColumnName „FirstName”,”LastName” … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell | Dodaj komentarz

PowerShell na usługach SQL – konfiguracja

Tak jak do innych celów również do SQL-a możemy wykorzystać powłoki PowerShell. W management Studio klikamy w nasz serwer i uruchamiamy „Start PowerShell”. Niestety nie został zainstalowany pakiet SQLServera więc konsolka nam się nie otworzy. Mozemy kliknąć YES i wtedy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell | Dodaj komentarz

Kto usunął tabele w bazie???

W tej części pokażę jak sprawdzić kto i kiedy usunął nam tabelę z bazy danych. Na początek utworzymy sobie testową tabelę w naszej bazie USE HURTOWNIA GO CREATE TABLE TestTable (ID INT) GO ALTER TABLE TestTable ADD FirstCol VARCHAR(100) GO … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SSIS – Loopy czyli pętle SSIS-owe

Poniżej opiszę wykorzystanie komponentu wykonującego proste pętle w naszych paczkach SSIS. Na początek umieszczamy w naszym nowym projekcie komponent LOOP oraz umieszczamy w nim „Execute SQL Task”. Tworzymy też nowe dwie zmienne potrzebne do działania naszej „pętli”. Zmienna COUNT to … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SSIS | Dodaj komentarz