Archiwum kategorii: Microsoft SQL

Przenoszenie danych między serwerami SQL za pomocą wygenerowanych skryptów.

Dziś pokażę jak wykonać przeniesienie danych pomiędzy serwerami z różnymi wersjami SQL. Jeśli chcielibyśmy przenieść ze starszego serwera na nowszy nie powinno być z tym większego problemu. Problemy pojawiają się jeśli chcemy przenieść dane (bazy) z serwera o wyższej wersji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Extended Events czyli szukanie zapytań w SQL

Załóżmy, że codziennie wieczorem ktoś uruchamia jakieś zapytania do naszej bazy powodując np. zwiększone obciążenie serwera. Aby znaleźć winowajcę możemy wykorzystać narzędzie Extended Events. Sposób konfiguracji opisałem w oddzielnym artykule (http://micek1968.pl/?p=3632). Dziś skupimy się na konfiguracji aby wyszukiwało wykonywane „duże” … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Power BI Dekstop (cz.4) – Automatyczne odświeżanie danych

PowerBI ogólnie działa w ten sposób że dane z bazy lub innego źródła są pobierane do PowerBI. Ich zmiana w źródle nie powoduje zmiany w raportach. Aby nasze raporty reagowały na zmiany wartości w tabelach należy wybrać źródło typu DirectQuery. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PowerBI | Dodaj komentarz

PowerBI Desktop (cz.3) – Pierwszy raport

W poprzedniej części opisu PowerBI Desktop stworzyliśmy bazę z tabelami zawierającymi przykładowe dane dotyczące sprzedaży firmy informatycznej posiadającej kilka oddziałów. Dziś omówię jak stworzyć prosty raport przy pomocy którego będziemy mogli przeanalizować te dane. Uruchamiamy PowerBI Desktop. Pojawia się ekran … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PowerBI | Dodaj komentarz

SQLMaile w formacie HTML

Standardowo maile wysyłane w usłudze SQLMail są w formacie tekstowym. Czasami jednak potrzebne jest skorzystanie z formatu HTML, aby np wysłać tabelkę lub po prostu „pokolorować” naszego maila ;). I tym się dziś zajmiemy. Ogólnie opisując należy w treści maila … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Zastosowanie IDENTITY w tabelach

Aby wyjaśnić pojęcie Identity czyli autoinkrementacji w tabelach utworzymy tabele z kolumną ID zdefiniowaną jako IDENTITY oraz kolumną Name CREATE TABLE [TESTOWA].[dbo].[IdentityTable1] ( id INT IDENTITY, name VARCHAR(20) ) Commands completed successfully. Zapisujemy do niej kilka wierszy nie podając wartości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SQLMail z serwera SMTP GMaila

Większość z Was zapewne korzysta z Gmaila. Aby skonfigurować usługę SQLMail w oparciu o serwer SMTP należy wpisać adres serwera smtp.gmail.com i port 587. Ale to nie wszystko. Google jest na tyle cwane, że usługę Microsoft SQLMail traktuję jako obce … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

XP_CMDSHELL

Funkcja ta pozwala na wykonywanie poleceń systemowych „windowsowych” w zapytaniach SQL Przykładowo aby wyświetlić zawartość folderu C:\TEMP xp_cmdshell 'dir c:\’ Msg 15281, Level 16, State 1, Procedure xp_cmdshell, Line 1 [Batch Start Line 0] SQL Server blocked access to procedure … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Zajętość dysków serwera SQL

Zapytanie wzracające ilość miejsca na dysku na którym znajdują się pliki bazodanowe SELECT distinct(volume_mount_point), total_bytes/1048576 as Size_in_MB, available_bytes/1048576 as Free_in_MB, (select ((available_bytes/1048576* 1.0)/(total_bytes/1048576* 1.0) *100)) as FreePercentage FROM sys.master_files AS f CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(f.database_id, f.file_id) group by volume_mount_point, total_bytes/1048576, available_bytes/1048576 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

WYSZUKIWANIE TABELI W BAZACH DANYCH

Aby wyszukać tabelę w bazach danych znajdujących się w naszej instancji możemy skorzystać z funkcji sys.sp_msforeachdb. W warunku wpisujemy nazwę lub fragment jej nazwy : USE master EXEC sys.sp_msforeachdb 'SELECT ”?” DatabaseName, Name FROM [?].sys.Tables WHERE Name LIKE ”%SHIPPERS%”’ DatabaseName … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz