Archiwum autora: micek

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku w SQL Server

Poniżej najprostsze zapytanie zwracajace ilość miejsca na dysku na którym znajdują się bazy danych. UWAGA! Zapytanie to nie działa w wersji SQL2008 ! EXEC MASTER..xp_fixeddrives drive MB free —– ———– C 43948 D 16985 E 34184 F 6148 G 1514 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SQLCMD czyli łączymy się do zdalnego serwera SQL

Często podczas tworzenia zapytań musimy skorzystać z danych znajdujących się na jakimś innym serwerze SQL. Z reguły wykonujemy połączenie za pomocą Management Studio wykonujemy zapytanie a następnie wracamy do naszego serwera na którym obecnie pracujemy. Aby ułatwić pracę w Management … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Extended Events w SQL Server

Poniżej omówię w skrócie kolejne narzędzie monitorujące zdarzenia w naszej bazie danych jakim jest Extended Events. Uruchamiamy Management Studio i znajdujemy narzędzie w zakładce Management. Rozwijamy je i w środku odnajdujemy gałąź Sessions. Możemy teraz uruchomić kreatora naszej sesji jak … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Mirroring w SQL Server

Nie będę się rozpisywał do czego to służy, bo od tego są książki. Pokażę jak w prosty sposób to skonfigurować. Po pierwsze na obu serwerach (Primary i Secondary czyli Mirror) serwisy SQL muszą być uruchamiane z kont lokalnych (w naszym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

LinkedServer czyli podłączamy się do drugiego serwera

Utworzymy sobie linked server USE [master] GO EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N’MICEK1968\MSSQLSERVER1′, @srvproduct=N’SQL Server’ ; GO Commands completed successfully. SELECT FirstName, LastName, BirthDate FROM [MICEK1968\MSSQLSERVER1].[Northwind1].[dbo].[Employees] GO Taki linked server będzie działał jeśli posiadamy na drugim serwerze uprawnienia. Możemy do tego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Synonimy w SQL Server

Synonimy to nic innego jak odnośniki (skrócone nazwy) do naszych obiektów w bazie. Ułatwiają one nam pracę np. przy częstym wykorzystywaniu tych samych długich nazw baz, schematów i tabel. SELECT TOP (10) [BusinessEntityID] ,[FirstName] ,[LastName] ,[ModifiedDate] FROM [AdventureWorks2012].[Person].[Person] Zamiast wpisywać … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Triggery DML w SQL Server

DML triggery (Data Manipulation Language – czyli INSERT/UPDATE/DELETE) są to obiekty bazodanowe w MS SQL Server, których implementacja jest wykonywana po lub przed wystąpieniem któregoś z poniższych trzech poleceń (lub ich kombinacji): INSERT – wstawianie danych DELETE – usunięcie danych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Funkcje w SQL Server

SELECT [BusinessEntityID] ,[NationalIDNumber] ,[LoginID] ,[JobTitle] ,[BirthDate] ,[HireDate] FROM [AdventureWorks2012].[HumanResources].[Employee] Tworzymy funkcję wyszukującą tylko rekordy z podanym zawodem (JobTitle): CREATE FUNCTION Sales.ufn_MojaFunkcja (@Job_Title varchar(20)) RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT [BusinessEntityID] ,[NationalIDNumber] ,[LoginID] ,[JobTitle] ,[BirthDate] ,[HireDate] FROM [AdventureWorks2012].[HumanResources].[Employee] WHERE [JobTitle] = … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Sekwencje w SQL Server

Od wersji SQL Server 2012 udostępniono mechanizm sekwencji. Sekwencja jest mechanizmem podobnym do mechanizmu Identity (AutoIncrement wierszy przy tworzeniu tabel). Sekwencje jednak nie są związane z tabelą i możemy z nich korzystać w dowolnym momencie pobierając kolejną wartość. Aby utworzyć … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SQL Raport Builder – krok drugi

Jak już umiemy wykonywać proste tabeli i wykresy możemy pobawić się w łączenie tych elementów oraz nauczyć się wykorzystywać zaawansowane funkcje Raport Buildera. Np spróbujemy zrobimy tabelkę pokazującą graficznie zajętość logów transakcyjnych bazy. Po uruchomieniu Report Buildera tworzymy DataSource (do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz