Archiwum autora: micek

Użycie CPU przez bazy danych SQL

USE master GO — =========================================================== — Author: Eli Leiba — Create date: 19-09-2019 — Description: Get the CPU usage percentage for the given database. — Result should be a decimal between 0 and 100 — =========================================================== CREATE FUNCTION dbo.udf_Get_DB_Cpu_Pct (@dbName … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Sumulacja obciążenia CPU na serwerze SQL

Czasami dla testów potrzebujemy wykonać wymuszone obciążenie procesora. Poniżej przedstawię prosty sposób aby nasze wykresy obciążenia CPU powędrowały pod sufit. Na początek tworzymy procedurę składowaną dbo._keep_it_100 np. w bazie master CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo._keep_it_100 AS BEGIN WITH e1(n) AS … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Lista tabel w bazie danych

Poniższy skrypt zwraca listę tabel w bazie danych posortowanych od największej (zawierającej najwięcej wierszy). SELECT t.NAME AS TableName, p.rows AS RowCounts, SUM(a.total_pages)* 8 AS TotalSpaceKB, SUM(a.used_pages)* 8 AS UsedSpaceKB, (SUM(a.total_pages)-SUM(a.used_pages))* 8 AS UnusedSpaceKB FROM sys.tables t INNER JOIN sys.indexes i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Backup bazy z datą wykonania

Po niżej skrypt do wykonania backupu bazy z nazwą bazy oraz datą wykonania w nazwie pliku backupu. Aby wykonać backup należy wybrać w górnym menu bazę danych a następnie uruchomić skrypt. SET NOCOUNT ON; DECLARE @MyBackupFile varchar(100) DECLARE @DBName varchar(20) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Lista nieużywanych baz SQL

Poniższe polecenie pokazuje listę baz które zostały użyte (poprzez wykonanie zapytania, update itd) od ostatniego uruchomienie bazy danych (restartu). Najpierw sprawdzimy od kiedy działa nasza instancja SET NOCOUNT ON; SELECT @@SERVERNAME AS [instance_name], [si].[sqlserver_start_time], CONVERT(varchar, DATEDIFF(SECOND, [si].[sqlserver_start_time], GETDATE()) / 86400) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Lista backupów bazy MsSQL

Poniższe zapytanie wyświetla wykonane w ostatnim czasie backupy baz naszej instancji SELECT substring(CONVERT(CHAR(100), 'TEST-Server’),1,20) AS Server, substring(msdb.dbo.backupset.database_name,1,25) as datatabse_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE msdb..backupset.type WHEN 'D’ THEN 'Database’ WHEN 'L’ THEN 'Log’ END AS backup_type, msdb.dbo.backupset.backup_size, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,1,20) as logical_dev_name, substring(msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,1,40) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Otagowano | Dodaj komentarz

Zdublowane wiersze w tabeli

Czasami się zdarza że w tabeli jest sporo takich samych wiersz które niepotrzebnie zaśmiecają tabelę, a czasami powodują „błędy” podczas odczytu danych. Dziś w pracy się spotkałem z taką tabelą gdzie przez pomyłkę został uruchomiony skrypt z insertami do tabeli … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SSIS | Dodaj komentarz

Prosty ( i szybki) sposób na sprawdzenia połączenia z bazą MSSQL

Nie zawsze mamy zainstalowanego Management Studio by sprawdzić czy możemy się podłączyć do bazy. Jest na to prosty sposób. Na komputerze z którego chcemy przetestować nasze połączenie z bazą tworzymy pusty plik tekstowy (może być na pulpicie :)) Następnie zmieniamy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Import danych z MSSQL do pliku Excela

Czasami jest potrzeba zaimportowania danych z tabeli w bazie danych do pliku Excel. Można to zrobić na kilka sposobów. Wykorzystujemy do tego m.in. narzędzia Integration Services przedstawione w jednym z artykułów. Ja przedstawię dziś inny sposób polegający na wczytanie danych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

XACT_ABORT

Stwórzmy bazę TEST, a następnie tabelę TABLE_TEST składają się z dwóch kolumn : ID i nazwy oraz z kluczem publicznym na kolumnie ID. CREATE DATABASE [TEST] Commands completed successfully. USE [TEST] GO CREATE TABLE [dbo].[TABLE_TEST]( [id] [int] NOT NULL, [nazwa] … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz