Archiwum autora: micek

XACT_ABORT

Stwórzmy bazę TEST, a następnie tabelę TABLE_TEST składają się z dwóch kolumn : ID i nazwy oraz z kluczem publicznym na kolumnie ID. CREATE DATABASE [TEST] Commands completed successfully. USE [TEST] GO CREATE TABLE [dbo].[TABLE_TEST]( [id] [int] NOT NULL, [nazwa] … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Backup i odtworzenie bazy z wykorzystaniem znacznika (mark)

Odtworzenie bazy możemy wykonać z backupu pełnego lub do punktu w czasie z backupu logów transakcyjnych. Dziś pokaże jak odzyskać do punktu (mark) który „zaznaczymy podczas naszych prac na bazie. Pozwala to np na uruchomienie znacznika a następnie odtworzenie kilku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

PowerShell na usługach SQL – podstawowe funkcje

Sprawdzenie wersji SQL-a Get-SQLInstance -ServerInstance „localhost” Lista baz w instancji Get-SQLDatabase -ServerInstance „localhost” Lista userów w instancji Get-SQLLogin -ServerInstance „localhost” Lista backupów baz danych Get-SQLBackupHistory -ServerInstance „localhost” Odczyt widoku Read-SqlViewData -ServerInstance „localhost” -DatabaseName „AdventureWorks2012” -SchemaName „Sales” -ViewName „vSalesPerson” -ColumnName „FirstName”,”LastName” … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell | Dodaj komentarz

PowerShell na usługach SQL – konfiguracja

Tak jak do innych celów również do SQL-a możemy wykorzystać powłoki PowerShell. W management Studio klikamy w nasz serwer i uruchamiamy „Start PowerShell”. Niestety nie został zainstalowany pakiet SQLServera więc konsolka nam się nie otworzy. Mozemy kliknąć YES i wtedy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL, SQL PowerShell | Dodaj komentarz

Kto usunął tabele w bazie???

W tej części pokażę jak sprawdzić kto i kiedy usunął nam tabelę z bazy danych. Na początek utworzymy sobie testową tabelę w naszej bazie USE HURTOWNIA GO CREATE TABLE TestTable (ID INT) GO ALTER TABLE TestTable ADD FirstCol VARCHAR(100) GO … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

SSIS – Loopy czyli pętle SSIS-owe

Poniżej opiszę wykorzystanie komponentu wykonującego proste pętle w naszych paczkach SSIS. Na początek umieszczamy w naszym nowym projekcie komponent LOOP oraz umieszczamy w nim „Execute SQL Task”. Tworzymy też nowe dwie zmienne potrzebne do działania naszej „pętli”. Zmienna COUNT to … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SSIS | Dodaj komentarz

SSIS – Zapytanie, zmienne i MessageBoxy

W tym odcinku pokażę jak wykorzystać zmienne do prostego zapytania na bazie oraz wyświetlenia potem odpowiedniego komunikatu (MessageBox). Tworzymy nowy projekt i umieszczamy w nim dwa komponenty (Execute SQL Task i Script Task) po czym łączymy je ze sobą. Klikamy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SSIS | Dodaj komentarz

Liczba wierszy w tabelach bazy danych

Aby sprawdzić ilość wierszy we wszystkich tabelach w danej bazie danych wykonujemy zapytanie: SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS [SchemaName], [Tables].name AS [TableName], SUM([Partitions].[rows]) AS [TotalRowCount] FROM sys.tables AS [Tables] JOIN sys.partitions AS [Partitions] ON [Tables].[object_id] = [Partitions].[object_id] AND [Partitions].index_id IN ( 0, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

Kompresja tabel w SQL Server

Uruchamiamy kompresję na pojedynczej tabeli w naszej bazie. Wybieramy rodzaj kompresji. Za pomocą tego przycisku możemy sprawdzić jak mocno skompresuje się nasza tabela. Jeśli wejdziemy we właściwości tabeli kompresja nie jest włączona. Aby ja uruchomić na stałe musimy wykonać polecenie: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz

BCP

Po tą tajemniczą nazwą skrywa się narzędzie Bulk Copy Program utility (w skrócie BCP). Służy ono do kopiowania danych pomiędzy instancją bazy danych SQL Server i płaskimi plikami. Programu można używać z poziomu SQL przy pomocy funkcji CMDSHELL lub z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Microsoft SQL | Dodaj komentarz